Struktura úseku

Rada úseku

Jaroslav Ševčík

Václav Mačát

předseta úseku travního lyžování

v.macat@orcz.cz

Daniel Mačát

člen FIS - komise grasski

Václav Srb

hospodář úseku

a.v.srb@volny.cz

Pavel Ivánek

mládež, Český pohár

Revizní komise

Martin Štěpánek

Oldřich Korynta

René Abrahám